Representantes y becarios

Representante en Consejo de Departamento

Fernando Belenguer Aina | Correo-e  

Representantes

Carmen Gil Costa | Correo-e | Delegada 4.º

Inés Povar Echeverría | Correo-e | Delegada 3.º

Javier Labarta Atarés | Correo-e | Delegada 2.º 

Becarios de investigación:

 Elena Marqueta | Correo-e

Becarios de colaboración:

Pablo Puertas Roig | Correo-e